22 listopada 2017

Outsourcing IODO

RODO modyfikuje dotychczasową instytucję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), wprowadzając w jej miejsce inspektora ochrony danych.

Zgodnie z RODO, w określonych sytuacjach administrator oraz podmiot przetwarzający są zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Dancyh (IOD), m.in. gdy są oni podmiotami publicznymi lub ich główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (danych sensytywnych) lub polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę.

Powołany IOD musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dysponować fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zatrudnienie odpowiedniej osoby może rodzić trudności, z tego też względu nasza Kancelaria oferuje Państwu możliwość kompleksowego outsourcingu IOD wraz z pełnym wsparciem kancelarii. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu skupić się na prowadzonej działalności operacyjnej, bez konieczności angażowania kadry managerskiej lub pracowników i powierzania im dodatkowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

Outsourcing IOD sprawi, że uzyskają Państwo dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, natomiast wyznaczony przez Państwa IOD z Kancelarii wraz z zespołem zapewni stałą obsługę i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych. W razie potrzeby Kancelaria zapewni wsparcie IOD i będzie reprezentować Państwo przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych.

W ramach outsourcingu IOD Kancelaria oferuje:

 • kompleksową obsługę Państwa spółki przez wyznaczonego IOD wraz z zespołem,
 • przeprowadzenie audytu zgodności,
 • aktualizacja oraz wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • nadzór i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • reprezentowanie Państwa przed organem nadzoru oraz klientami i kontrahentami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wsparcie, szkolenie i doradztwo dla kadry managerskiej i pracowników w zakresie przestrzegania polityk, regulaminów i wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w przypadku kontroli lub wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie audytów ochrony danych osobowych oraz poddawanie przeglądom i uaktualnianie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • weryfikacja i aktualizacja dokumentów, umów, regulaminów, zapytań, klauzul oraz innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • rozpatrywanie zapytań i skarg osób, których dane dotyczą,
 • pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych, w tym odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji, sprostowanie, usuwanie, przekazywanie danych osobowych zgodnie z RODO,
 • pomoc przy korzystaniu z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, w tym przygotowywanie i aktualizowanie umów powierzenia przetwarzania,
 • przygotowywanie opinii i informacji prawnych oraz udzielanie odpowiedzi i pomoc prawna w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 


CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O RODO W TWOJEJ FIRMIE?
Prześlij nam swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się.